logo

ul. Nowosądecka 41, 30 - 683 Kraków

Biuro: Poniedziałki i Czwartki 16:30 – 18:30 w dolnej części domu parafialnego

Tel: 694 876 909 (czynny w godzinach dyżuru)

E-mail: maydaysto@gmail.com

Nr konta RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 64 1750 0012 0000 0000 4083 2459

Historia

Pomysł utworzenia punktu pomocy osobom potrzebującym powstał na początku 2008 roku.
Do utworzenia takiego miejsca natchnęła nas prosta, ale jakże wzruszająca rozmowa dwóch kobiet: „Mam 700zł renty, na lekarstwa wydałam 250zł, a gdzie opłaty, nie mówiąc już o wyżywieniu”.   Poruszeni trudną sytuacją w/w kobiety zabraliśmy się do pracy. Na początku musieliśmy znaleźć miejsce na biuro wraz z magazynem. Pomógł nam w tym ks. Mirosław Kozina, który skontaktował nas ze swoim proboszczem ks. Andrzejem Burkiem - duszpasterzem
Parafii Matki Bożej Różańcowej Kraków Piaski Nowe. Ksiądz Andrzej z wielkim entuzjazmem przyjął nasz pomysł, udostępniając potrzebne pomieszczenia do rozpoczęcia działalności charytatywnej.Następnie złożyliśmy dokumenty celem nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Krakowie Koordynatorem Programu Pomocowego PEAD na terenie Małopolski Poszerzając pole swojej działalności, udostępniliśmy parafianom kontakt ze środowiskiem kultury poprzez okazyjne seanse filmowe. Wybiegając myślami ku przyszłości, pragniemy z jeszcze większym zaangażowaniem kontynuować piękne dzieło niesienia pomocy innym.